نقشه پروژه تورج نظیری

تماس برای استعلام

پروژه های تورج نظیری

پیش نمایش قیمت در دسترس نیست
فروش

آپارتمان EV0100

Bornova mah

 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • متر 70 متر
پیش نمایش قیمت در دسترس نیست
فروش

آپارتمان EV0131

turkey

 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • متر 92 متر
پیش نمایش قیمت در دسترس نیست
فروش

واحد آپارتمان EV124

turkey

 • 1 اتاق
 • 1 حمام
 • متر 55 متر
پیش نمایش قیمت در دسترس نیست
فروش

واحد آپارتمان EV226

turkey

 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • متر 68 متر
پیش نمایش قیمت در دسترس نیست
فروش

آپارتمان - دوبلکس ev327

turkey

 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • متر 75 متر
پیش نمایش قیمت در دسترس نیست
فروش

آپارتمان EV133

turkey

 • 3 اتاق
 • 1 حمام
 • متر 95 متر
پیش نمایش قیمت در دسترس نیست
فروش ویژه

آپارتمان EV132

turkey

 • 1 اتاق
 • 1 حمام
 • متر 55 متر
پیش نمایش قیمت در دسترس نیست
فروش

ویلا EV316

turkey

 • 4 اتاق
 • 2 حمام
 • متر 550 متر